Stundenplan


Montag

18:00 - 19:00 Yoga Flow 
 19:15 - 20:15 Yoga Flow 

Dienstag       

18:00 - 19:00 Yoga Flow 
19:15 - 20:15 Yoga Flow 

Donnerstag  

18:00 - 19:00 Yoga Flow 
19:15 - 20:15 Yoga Flow 

Freitag

18:30 - 19:30 Yin Yoga